Bảng giá cho thuê xe đi Mộc Bài Tây Ninh

Để bạn dễ dàng hiểu được giá thuê xe đi Tây Ninh, dưới đây là bảng giá cụ thể của từng loại xe đi Mộc Bài để bạn tham khảo

 • Giá cho thuê xe 4 chỗ đi Mộc Bài ghép khách 750.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 4 chỗ đi Mộc Bài về trong ngày giá 1.400.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 4 chỗ đi Mộc Bài một chiều giá 1.000.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 7 chỗ đi Mộc Bài giá 1.100.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 7 chỗ đi Mộc Bài một chiều giá 1.300.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 16 chỗ đi Mộc Bài giá 1.700.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 16 chỗ đi Mộc Bài một chiều giá 1.400.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 29 chỗ đi Mộc Bài giá 3.000.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 4 chỗ đi Mộc Bài một chiều giá 2.500.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 35 chỗ đi Mộc Bài giá 3.400.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 35 chỗ đi Mộc Bài một chiều giá 3.000.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 45 chỗ đi Mộc Bài giá 3.600.000 vnd
 • Giá cho thuê xe 45 chỗ đi Mộc Bài một chiều giá 3.200.000 vnd
 • Giá cho thuê xe giường nằm đi Mộc Bài giá 3.800.000 vnd
 • Giá cho thuê xe giường nằm đi Mộc Bài một chiều giá 3.500.000 vnd
 • Giá cho thuê xe limousine 9 chỗ đi Mộc Bài giá 2.200.000 vnd
 • Giá cho thuê xe limousine 9 chỗ đi Mộc Bài một chiều giá 1.800.000 vnd
 • Giá cho thuê xe limousine 12 chỗ đi Mộc Bài giá 2.100.000 vnd
 • Giá cho thuê xe limousine 12 chỗ đi Mộc Bài một chiều giá 1.500.000 vnd
 • Giá cho thuê xe limousine 19 chỗ đi Mộc Bài giá 3.500.000 vnd
 • Giá cho thuê xe limousine 19 chỗ đi Mộc Bài một chiều giá 3.000.000 vnd